Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Сухата и топла зима е бич и за маслодайната роза

Сухата и топла зима е бич и за маслодайната роза

Сухата и топла зима е бич и за маслодайната роза

Основ­ният елемент в нас­коро приетия Закон за мас­лодай­ната роза е съз­даването на регис­тър на розоп­роиз­водителите и розоп­реработ­вателите. Така ще имаме вярна статис­тика и пред­с­тавителна кар­тина какво се случва в сек­тора в Бъл­гария. Това каза Христо Николов, пред­седател на Професионална асоциация на розоп­роиз­водителите в Бъл­гария (ПАРБ), в предаването “Биз­нес старт“. По думите му целта е целият сек­тор да бъде на светло. “В пос­лед­ните години се съз­дадоха много насаж­дения с неясен сор­тов със­тав. С влизането на закона в сила ще се проверят всички насаж­дения — те с мас­лодайна роза ли са или с нещо друго“, посочи той. Целта е да не се допуска качес­т­вото на мас­лодай­ния продукт да бъде снижено, както и да не се ком­п­рометира мас­лото ни навън, каза той и допълни, че съот­вет­ният произ­водител ще бъде изваден от регис­търа, ако се установят нарушения.

“Към днешна дата в Бъл­гария официално регис­т­рираните насаж­дения са около 42 000 декара, от тях 38 000 се рекол­тират. Това са статис­тики Минис­тер­с­т­вото на земеделието. По наши наб­людения са над 50 000 декара“, каза той.

Между 3200 и 3500 килог­рама розов цвят са нужни за един килог­рам розово масло, показва опитът, а най-добрите преработ­ватели могат да го нап­равят и от 3 тона. Това варира от тех­нологията в съот­вет­ната дес­тилерия, кам­панията и метеорологич­ните условия, обясни той. За миналата година той каза, че тя не е била особено благоп­риятна. “Нав­сякъде бяха отчетени спадове, на места с 3035% от произ­водителите. Качес­т­вото на цвета също не беше с добро“, обясни Николов. “Кар­тината се пов­таря. Имаме суха зима, срав­нително топла. При средни тем­ператури 45 градуса и нагоре розата няма зимен сън. В момента насаж­денията трябва да са обез­лис­тени и в покой, а сега не е така. Ако в след­ващите месец-два се появяват ниски тем­ператури и големи студове, има риск от изм­ръз­ване“. “Ако тем­пературите се запазят като сега, е въз­можно да се появят и болести“, каза той.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...