Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Още 50 тона заразено полско пилешко със салмонела влязоха у нас

Още 50 тона заразено полско пилешко със салмонела влязоха у нас

Още 50 тона заразено полско пилешко със салмонела влязоха у нас

Хванати са нови три пратки с птиче месо от Полша за Бъл­гария, замър­сено със сал­монела, съоб­щават от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Цялото количес­тво е близо 50 тона – 37 150 кг охладено цяло пиле и 12 900 кг охладено пилешко бутче. Месото е пос­тавено под заб­рана и не е допус­нато тър­гуването му на бъл­гар­с­кия пазар. Резул­татите от пробите са получени на 20 януари. То е проверено във връзка със засиления кон­т­рол на Аген­цията върху прат­ките с птиче месо и суб­п­родукти с произ­ход Полша, пред­наз­начени за Бъл­гария. „Установената сал­монела е от щам, който не е патогенен за човеш­кия организъм “, каз­ват от БАБХ. Изгот­вена е нотификация по сис­темата за бързо съоб­щаване на храни и фуражи (RASFF), която да уведоми пол­с­ките ком­петен­тни власти за отк­ритото замър­сяване.

Заради скан­дал­ния внос на пилешко месо от Полша, замър­сено със сал­монела, който започна още в началото на декем­ври, ветеринар­ните власти у нас започ­наха да вземат проба на всяка пратка от там. Пробите обаче се вземат на мес­тата, където се получава прат­ката. Това няма как да стане още на границата заради прин­ципна на свободна тър­говия в Европейс­кия съюз, уточни преди дни земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева. Тя многок­ратно увери, че няма влязла дос­тавка на пилешко от Полша, на която не й е взета проба и тя да е пус­ната на пазара.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...