Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Откриха още 40 поразени от заразата диви прасета в 10 области

Откриха още 40 поразени от заразата диви прасета в 10 области

Откриха още 40 поразени от заразата диви прасета в 10 области

40 нови случая на африкан­ска чума по свинете (АЧС) са отк­рити при диви прасета, става ясно от страницата на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Заразените животни са регис­т­рирани в 10 области на страната – Бур­гас, Варна, Велико Тър­ново, Габ­рово, Доб­рич, Мон­тана, Раз­г­рад, Сливен, Тър­говище и Шумен. 30 от 40-те заболели прасета са в Северна Бъл­гария, като най-много – 13, са случаите в дър­жавно ловно стопан­с­тво Воден-Ири Хисар, област Раз­г­рад. От началото на годината над 300 диви животни на територията на страната бяха кон­с­татирани с АЧС, а в девет ферми, свинеком­п­лекси и домашни стопан­с­тва бяха отк­рити огнища на заразата.

Миналата сед­мица Минис­тер­с­т­вото на земеделието пуб­ликува амбициозен план за справяне с чумата, който пред­вижда засилени гранични проверки за пренос на месо и животни, прос­ледяване на диви прасета с дронове и GPS наший­ници, мащабно обез­паразитяване, затег­нат кон­т­рол и изис­к­вания към свинефер­мите и домаш­ните стопан­с­тва. Заболяването се раз­п­рос­т­рани широко на територията на страната през 2019 г., като нанесе тежки щети на промиш­леното свиневъд­с­тво – в сек­тора бяха засег­нати над 151 676 животни. Въп­реки пред­п­риетите мерки епизоотич­ната обс­тановка в началото на 2020 г. отново рязко се влоши, с нови огнища при домашни прасета.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...