Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) От 1 септември започва преброяване на агростопанствата

От 1 септември започва преброяване на агростопанствата

От 1 септември започва преброяване на агростопанствата

От 1 сеп­тем­ври т.г. у нас започва преб­рояване на земедел­с­ките стопан­с­тва. Произ­водителите ще попъл­ват дан­ните предимно онлайн, като обаче ще има и анкетьори по фер­мите. Това съобщи на среща със земедел­ски произ­водители и екс­перти в Хас­ково зам.-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов. От 1 до 18 сеп­тем­ври ще тече попъл­ването на елек­т­рон­ния фор­муляр, а анкетите на терен за събиране на инфор­мация ще се извър­ш­ват от 19 сеп­тем­ври до 19 декем­ври.

Зам.-министър Иванов посочи, че се намираме във важен преходен период. От догодина започва новият прог­рамен период, по промените в който още текат преговори между дър­жавите — членки на ЕС, припомни той. Бъл­гария е изп­ратила най-добрите си екс­перти, които да отс­тояват нашите интереси на тези преговори, под­черта още зам.-министърът.

По думите му се очаква през новия прог­рамен период да се дораз­виват вече работещите мерки, а специално внимание да бъде отделено към младите фер­мери, за които са пред­наз­начени 2 процента от дирек­т­ните плащания.

Според изнесени на срещата данни, в Хас­ков­ска област аграр­ният сек­тор дава 9 на сто от общата брутна добавена стой­ност сред икономичес­ките отрасли. Над 60 на сто от пол­з­ваната земедел­ска земя е обработ­ваема. Делът на зър­нените и мас­лодайни кул­тури е 77 процента, а основ­ните насаж­дения са слън­чог­лед и пшеница. В областта са и 8 процента от трай­ните насаж­дения в страната — лозя и тех­нически кул­тури. В сферата на живот­новъд­с­т­вото ръст от 66 на сто от 2014 година досега отбелязва отг­леж­дането на биволи.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...