Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Агроминистерството засега не смята да променя срока за директните плащания

Агроминистерството засега не смята да променя срока за директните плащания

Агроминистерството засега не смята да променя срока за директните плащания

В пос­лед­ната сед­мица на март броят на общо подадените заяв­ления по дирек­т­ните плащания е нарас­нал четирик­ратно, което дава надежди, че ако кам­панията продължи със същите тем­пове, има шанс до 15 май земедел­ците да се вмес­тят в сроковете. Значително се е засилило и елек­т­рон­ното подаване и очер­таване на площите, като за периода от 24 март до 1 април онлайн са подадени 853 заяв­ления, при 429 само сед­мица по-рано. Дан­ните бяха пред­с­тавени от фонд „Земеделие” специално за читателите на Синор.бг, отчитайки динамиката в таз­годиш­ната Кам­пания 2020.

До обяд на първи април прик­лючените заяв­ления в ИСАК са 4 130, което е абсолютен рекорд, защото за периода от 24 март до 1 април заяв­ленията в ИСАК за нарас­нали близо 4 пъти – от 1108 на 4130. Извън са тях се водят елек­т­ронно подадените. Така че до вчера общо прик­лючените заяв­ления са близо 5 хиляди.

Анкета на Синор.бг сред фер­мерите показа, че повечето от тях ще чер­таят дис­тан­ционно в Сис­темата за елек­т­ронно управ­ление СЕУ, което е нор­мално в условията на каран­тина.

Нес­лучайно преди дни фон­дът качи на своята страница и лин­кове, които да нап­рав­ляват земедел­ците по време на заявяването.

От дан­ните през 2019 г. ще припом­ним, че заяв­ления по СЕПП подадоха над 56 500 земедел­ски стопани, което означава, че почти тол­кова ще трябва да подадат заяв­ления и тази година. Как ще протече кам­панията за оставащите 50 хиляди земедел­ски стопани и дали всички те ще се вмес­тят в датата 15 май, тепърва ще видим. Засега минис­тер­с­т­вото на земеделието не смята да увеличава сроковете, въп­реки че Еврокомисията даде „зелен коридор” до средата на юни за дър­жавите членки.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят