Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ДФЗ обяви специален имейл за сигнали за пожари и запалени стърнища

ДФЗ обяви специален имейл за сигнали за пожари и запалени стърнища

ДФЗ обяви специален имейл за сигнали за пожари и запалени стърнища

Дър­жавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) обяви специален имейл адрес за подаване на сиг­нали за опожаряване на земедел­ски площи.Паленето на стър­нища в страната продъл­жава, въп­реки предуп­реж­денията и сан­к­циите, които ДФЗ налага, под­чер­таха от Фонда.

За по-лесно подаване на сиг­нали за опожарявания и бърза реак­ция при локализирането им, фонд „Земеделие” съз­даде елек­т­рон­ната поща . На нея може да се подават сиг­нали за пожари на земедел­ски земи на територията на страната. Същите ще бъдат раз­г­ледани по ком­петен­т­ност, локализирани и допъл­нени в слой „Пожари“. Имей­лът е пуб­ликуван на видно място на сайта на инс­титуцията.

От началото на годината в ДФ „Земеделие“ са пос­тъпили пет сиг­нала с 23 опожарени терена в облас­тите Плов­див, Хас­ково и Плевен. Мес­тоположението им е локализирано с GPS и са извър­шени измер­вания на засег­натите площи.

Паленето на стър­нища е заб­ранено и подобни дейс­т­вия се сан­к­ционират, както по бъл­гар­с­кото законодател­с­тво, така и по европейс­ките Рег­ламенти. Съг­ласно Закона за опаз­ване на земедел­с­ките земи сан­к­цията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при пов­торно става от 2000 до 12 000 лв.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...