Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Над 2 млрд. лева са задълженията на земеделците към банките

Над 2 млрд. лева са задълженията на земеделците към банките

Над 2 млрд. лева са задълженията на земеделците към банките

2,342 млрд. лева са задъл­женията на сек­тор “Сел­ско, гор­ско и рибно стопан­с­тво“ към бан­ките, реализирани под фор­мата на кредити, към края на пър­вото тримесечие на тази година. Това сочи статис­тика на Бъл­гар­с­ката народна банка (БНБ). Общо над 13 000 са заемите, които кон­т­раген­тите от сек­тор “Сел­ско, гор­ско и рибно стопан­с­тво“ са изтег­лили от бан­ките. Така сред­ната стой­ност на едно задъл­жение излиза около 180 000 лева. Най-голям брой — 2 130, са кредитите с раз­мер между 50 и 100 хил. лева, близко след­вани от кредитите с раз­мер между 100 и 250 хил. лева, които са 2 124 на брой. Близо 360 са заемите на сек­тора, които над­х­вър­лят 1 млн. лева.

Задъл­женията на земедел­ците към бан­ките са малко под 7% от всички задъл­жения на нефинан­совите пред­п­риятия в страната в този тип инс­т­рументи, които са общо 35,176 млрд. лева, сочи още статис­тиката.

Най-голям дял от заемите на фер­мерите са реализирани в овър­д­рафт — 7 141 броя. Останалите сред­с­тва са под фор­мата на кредити, от които превес взимат тези с падеж от 1 до 5 години — 3 377 броя.

Над 5 пъти е нарас­нал обемът на кредитите на сек­тор “Сел­ско, гор­ско и рибно стопан­с­тво“ към бан­ковата сис­тема в номинално изражение за пос­лед­ните 15 години. Към края на чет­вър­тото тримесечие на 2005 г. те са били близо 446 хил. лева. Над 4 пъти се е увеличил и броят на заемите на земедел­ците, като в края на 2005 г. той е бил около 3 000.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...