Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Новозеландски фермер счупи световния рекорд за добив на пшеница

Новозеландски фермер счупи световния рекорд за добив на пшеница

Новозеландски фермер счупи световния рекорд за добив на пшеница

Новозелан­д­с­кият фер­мер Ерик Уот­сън от град Ашбър­тън подобри соб­с­т­вения си световен рекорд за добив на пшеница, пос­тигайки 17,398 тона от хек­тар, съобщи елек­т­рон­ното издание FarmingUK. Предиш­ното му най-добро пос­тижение бе от 2017 г. – 16,791 тона от хек­тар. Сред­ният добив от пшеницата, отг­леж­дана на напоявана земя в Нова Зелан­дия, се движи около 12 тона от хек­тар.

Уот­сън естес­т­вено заяви, че е „много горд” с пос­тиг­натия резул­тат. „Светов­ният рекорд на „Гинес” е чудесно приз­нание за теж­ката ни работа и изпол­з­ваните иновации. Макар да бяхме силно раз­въл­нувани от рекор­д­ния резул­тат през 2017 г., съз­ряхме начини да нап­равим подоб­рения и да получим още по-висок добив. С изп­роб­ването на нови сор­тове пшеница, преминаването на течен азот и редов­ното наб­людение на със­тоянието на рас­тенията успяхме да пос­тиг­нем още един невероятен резул­тат”, споделя той.

Рекор­дьорът добави, че заради високите добиви, получавани във фер­мата, работещите там са доволни да пос­тигат увеличение от 100200 килог­рама на хек­тар годишно, така че подоб­ряването на старото пос­тижение с над 600 килог­рама е над­минало и най-смелите му мечти.

Засаденият през април 2019 г. и ожънат на 17 фев­руари тази година сорт пшеница е „Кърън”, селек­тиран от KWS и дос­тавен от Carrfields Grain & Seed. Очаква се пшеницата да бъде изпол­з­вана за фураж за крави, отг­леж­дани за месо или мляко.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят