Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Отчайващо ниски добиви от пшеница във Великотърновско и Шуменско

Отчайващо ниски добиви от пшеница във Великотърновско и Шуменско

Отчайващо ниски добиви от пшеница във Великотърновско и Шуменско

Рекор­дно ниски добиви от пшеница за пос­лед­ните 10 години отчитат земедел­с­ките произ­водители във Великотър­нов­ско, предаде БНР. Кооперацията в село Полик­раище регис­т­рира близо три пъти по-ниски добиви в срав­нение с миналата година въп­реки агрохимичес­ката обработка. „Тази година добивите ни са около 360 кг/дка при пшеницата, докато миналата година бяха над 800 кг/дка. На фона на около 30 ст./кг, които се очер­тават, това са близо 100 лв./дка. При положение че правим инвес­тиции за около 140160 лв./дка, ще се получи един вакуум между 40 и 60 лв.“, заяви пред­седателят на кооперацията Марин Богомилов.

Ниски добиви отчитат и във великотър­нов­с­ките села Никюп, Ресен и Хот­ница. Зър­ноп­роиз­водителите от района посоч­ват като основна причина за слабата реколта сушата. По думите им загубите няма да бъдат ком­пен­сирани от пролет­ниците — сушата вече се отразява неб­лагоп­риятно и на посевите със слън­чог­лед и царевица.

Драс­тично ниски са добивите от хлеб­ната пшеница и в Шумен­ско. Жът­вата на зър­нената кул­тура в района на Велики Прес­лав прик­лючи при среден добив от 400 кг/дка, което е значително по-малко от приб­раните миналата година 550 кг/дка.

“Площите с пшеница са общо 3350 дка. 60% от тях са дали по 580 кг/дка, но добивът от останалите е едва 140 кг/дка. Това е реколта, получена при еднаква тех­нология на отг­леж­дане, но на раз­лични сор­тове и на раз­лични терени“, комен­тират механизаторите от Велики Прес­лав. Анализът им показва, че пър­вата пшеница, засята в началото на октом­ври върху 1400 дка, е провал за стопаните, тъй като не е издър­жала на сушата.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят