Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Самолетното заснемане на нивите започна

Самолетното заснемане на нивите започна

Самолетното заснемане на нивите започна

През този месец се дава старт на ежегод­ното самолетно зас­немане на части от страната. За 2020 г. на зас­немане – изцяло или час­тично, попадат след­ните области: Кюс­тен­дил, Пер­ник, София град, София област, Мон­тана, Враца, Плевен, Велико Тър­ново, Ловеч, Габ­рово, Пазар­джик, Плов­див, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Още в средата на месец май Минис­тер­с­т­вото на земеделието обяви, че обх­ватът на специализирания слой „Площи, допус­тими за под­помагане” за Кам­пания 2020 г. ще бъде обновен с данни от актуално зас­немане от въз­духа, както и с инфор­мация, съб­рана при теренни проверки. Зас­немането ще се прави с два самолета, оборуд­вани с циф­рови камери. Договорът за това е с „Евро гео сенс 2019ДЗЗД. Той пред­вижда поетапно зас­немане на цялата страна за период от три години – по около една трета от страната на година.

Освен със зас­немане от въз­дух обх­ватът на специализирания слой „Площи, допус­тими за под­помагане” за кам­пания 2020 г. ще се определи и чрез провер­ките на място. Тази година терен­ните проверки започ­наха доста по-рано от обичай­ното – на 18 юни. Първи бяха площите с домати, пипер, крас­тавици, кор­нишони, лук, чесън, кар­тофи.

Провер­ките за обвър­заната под­к­репа на плодовете ще бъдат 50% както миналата година, но зелен­чуците ще бъдат проверени на 100%, обяви по време на пар­ламен­тарен кон­т­рол в края на месец юни земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева.

На 9 юли пък стар­тираха кръс­тосаните проверки на подадените заяв­ления за дирек­тни плащания, които за Кам­пания 2020 са общо 102 808. Ще бъдат проверени 1 165 445 земедел­ски пар­цела с обща площ 3 883 691 хек­тара. Те са дек­ларирани от 62 451 кан­дидати по схемите и мер­ките за площ, съобщи ДФЗ.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят