Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря02122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните оперативни данни на Минис­тер­с­т­вото на земеделието. При царевицата за пос­лед­ната сед­мица са изнесени 4,4 хил. тона, като от началото на нас­тоящата пазарна година до момента количес­т­вото е 181 205 тона. Така общият износ през порта на Варна изос­тава със 7% на годишна база. Износът на пшеница също изос­тава, но с доста по-драстични показатели. От началото на текущия пазарен сезон до 18 октом­ври сме продали за навън общо 356,3 хил. тона, което е с 61,5% по-малко на годишна база. За сметка на това екс­пор­тът на ечемик през порта е със 77,8% повече спрямо година по-рано, а товари с рапица от новата реколта все още не са преминавали.

По отношение на есен­ната кам­пания сеит­бата продъл­жава да се движи с по-бавни тем­пове. Изос­таването на засетите площи се наб­людава при всички есен­ници, като е най-осезаемо при тритикалето (-58,6%), след­вано от пшеницата (-56,7%) и ръжта (-54,8%).

Меж­дув­ременно все още тече жът­вата на царевица от реколта 2020, която е приб­рана на близо 91%. При среден добив от 486 кг/дка са рекол­тирани общо малко над 2,5 млн. тона, което е с –14,9% по-малко от миналата година по това време.

Слън­чог­ледът е по хам­барите на 99,2% при среден добив от 203 кг/дка. Ожънатото количес­тво от общо над 1,6 млн. тона е с –4,7% по-малко спрямо година по-рано заради продъл­жител­ното засушаване, кон­с­татират екс­пер­тите от Агроминис­тер­с­т­вото.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...