Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Троен срив в износа на пшеницата

Троен срив в износа на пшеницата

Троен срив в износа на пшеницата

През пандемичната 2020-2021 г. основните зърнени и маслодайни култури са поскъпнали между 15,6 и 60 процента

Отдавна преди жътва цените в страната не са били тол­кова изгодни за фер­мерите, кол­кото това лято. Пос­лед­ните данни на минис­тер­с­т­вото на земеделието показ­ват, че в рам­ките само на една кален­дарна година основ­ните зър­нени и мас­лодайни кул­тури са пос­къп­нали между 15,6 и 60 процента, изк­лючение прави само ечемикът, чиито цени са пад­нали с 8,2 на сто.

Въп­росът е дали род­ните фер­мери ще се въз­пол­з­ват от това пос­къп­ване, защото по отношение на износа пад­немич­ната 2020 година се е оказала доста неиз­годна и за първи път от години насам страната ни отчита огромен спад в износа на зърно.Актуалните данни на минис­тер­с­т­вото на земеделието към началото на юни 2021 г. показ­ват, че в периода първи юли 2020 г. — 3 юни 2021 г са изнесени едва 665 170 тона пшеница, докато за същия период на пред­ход­ната стопан­ска година този екс­порт е над­х­вър­лял 1,7 милиона тона. Така че имаме троен срив, което е необяс­нимо на фона на хвалеб­с­т­вията на предиш­ната власт за огром­ните субисидии, които влизат в земеделието.

По отношение на цените на зър­ното, към 2 юни тази година тон пшеница средно се е котирал по 392 лева за тон, при 339 лв. — през същия период на 2020 г., което е с 15,6 на сто повече. Изменението при фураж­ната пшеница е още по-голямо, тъй като миналия юни един тон зърно се е продавал за 324 лв., докато сега сред­ните стой­ности са 379 лв. за тон.

И ако при пшеницата увеличението не е така драс­тично, тър­говията със слън­чог­лед донесе изк­лючителни печалби. През юни 2020 г. един тон на бор­сите е струвал средно 642 лв., докато тази пролет котиров­ките дос­тиг­наха 1031 лв., или с 60,6 на сто повече от същия период на 2020 г. Да се надяваме, че този път екс­пор­т­ната екс­позиция донесе по-добра резул­тат­ност за бъл­гар­с­ките произ­водители.

Царевицата също пос­къпна и в рам­ките на една година сред­ните цени в страната са се покачили с близо 40 на сто (37,8%). Докато в началото на юни един тон се е котирал за 291 лв., сега цените са 400 лв. за т.

Един­с­т­вено при ечемика има спад — при 305 лв. за т през 2020 г., тази пролет тър­говията е пад­нала до 280 лв. за т., пише Екатерина Стоилова от Синор.БГ.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...