Баба и внук заедно в съдебна зала за продажба на кокаин

Баба и внук заедно в съдебна зала за продажба на кокаин

От всички участници в престъпната група само тя не е била осъждана

77-годишна жена беше задър­жана за учас­тие в организирана прес­тъпна група за раз­п­рос­т­ранение на нар­котици в столич­ния ж.к. “Люлин“, съобщи Нюз.бг. Мярка за неот­к­лонение “Задър­жане под стража“ беше наложена и на останалите трима от групата, сред които е и внукът на въз­рас­т­ната жена, който ръководел прес­тъп­ната организация. Когато той отсъс­т­вал, баба му раз­фасовала кокаин и марихуана на дози и го продавала в дома си на клиенти след уговорка по телефона. Учас­т­ниците са задър­жани на 1 ноем­ври 2018 г. У всеки от тях са намерени раз­лични количес­тва нар­котици. Малко преди раз­с­лед­ващите да влязат в жилището на въз­рас­т­ната жена, тя изх­вър­лила през прозореца плик с близо чет­върт килог­рам марихуана и опитала да се освободи от друго количес­тво в тоалет­ната чиния. От всички учас­т­ници в групата само тя не е осъж­дана.

Внукът й е в изпитателен срок на предишно условно осъж­дане за раз­п­рос­т­ранение на нар­котици. Съдът обос­нова решението си за задър­жане на жената с доб­рото й здравос­ловно със­тояние, както и с опас­ността да извърши друго прес­тъп­ление. Определените мерки могат да бъдат обжал­вани пред Апелатив­ния специализиран наказателен съд.