Социалист: Не подкрепяме приватизацията на ферибота „Героите на Одеса”

Няма да под­к­репим приватизацията на ферибота “Героите на Одеса“, защото парите няма да отидат в Сребър­ния фонд.

Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов по време на дебатите по проекта на решение за приватизация на обособена част от имущес­т­вото на „Бъл­гар­ски мор­ски квалификационен цен­тър“ ЕАД – Варна — ферибот “Героите на Одеса“, предаде Аген­ция „Фокус“.

“Не е нор­мално Народ­ното съб­рание със свои решения да нарушава законите и да ги погазва. Една от причините, поради които сме против това решение е, че парите не отиват в Сребър­ния фонд“, каза още Проданов

Той поясни, че другата основна причина е, че преди три-четири месеца е било прието подобно решение. “Тогава мотивите бяха абсолютно същите, корабът е стар, висока амор­тизация, високи раз­ходи за под­дръжка и т.н. Така че това е показател за това, че дър­жав­ното дружес­тво и дър­жавата рес­пек­тивно не желае да се заеме и да се ангажира и да раз­вива този актив“, допълни още Проданов.

Той попита кой е този час­тен оператор, който ще купи този кораб. “Защо ще го купи този кораб? Най-вероятно да печели? Не може ли дър­жав­ното дружес­тво да печели за сметка на дър­жавата, а трябва поред­ният актив да се приватизира за сметка на дър­жавата и дър­жавата да се лишава от въз­мож­ността да печели от този ферибот в случая“, допълни още зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“.