“Рядък модел“ - подписано от Том Ханкс

“Рядък модел“ - подписано от Том Ханкс

На 2 ноем­ври двук­рат­ният носител на “Оскар“ Том Ханкс раз­к­рива още една страна на своя иск­рящ талант. Излезе сбор­никът с раз­кази “Рядък модел“ в превода на Надя Баева и печата на издател­с­тво “Колибри“.

Сбор­никът събира 17 чудесни раз­каза на двук­рат­ния носител на „Оскар“ Том Ханкс, доказател­с­тво, че талан­тът му на раз­каз­вач. насър­чението за писане идва от Нора Ефрон, с която той си сът­руд­ничи в роман­тич­ната комедия от 1993 г. „Без­съници в Сиатъл“. При все голямото раз­нооб­разие от теми и герои, общото е чув­с­т­вото за хумор, нос­тал­гия по прос­тотата в живота – не само по отношение на пред­метите на бита, но и на иск­рените, ясни отношения между хората. Очаровател­ната атмос­фера е плод на един много интелиген­тен и наб­людателен ум, на сър­дечна, отк­рита и чув­с­т­вителна душа.

Ханкс е американ­ски актьор и режисьор, роден в Кон­корд, Калифор­ния, през 1956 г. Женен е за акт­рисата Рита Уил­сън, която е от бал­кан­ски произ­ход. Играе значими роли в популярни и добре приети от критиката филми. Два пъти печели „Оскар” за най-добър актьор. Образите, в които се превъп­лъщава, варират от уяз­вимия „Форест Гъмп“ в едноимен­ния филм, вдъх­новяващия герой във „Филадел­фия“ до упорития коман­дир в „Аполо 13“.